Som trafikant är du alltid skyldig att anpassa ditt körsätt och din hastighet efter rådande förhållanden.

Vi inspekterar våra vägar regelbundet, men vi har inte möjlighet att ständigt bevaka alla vägar. Speciellt inte under semesterperioden. När vi får kännedom om trafikfarliga brister är vi skyldiga att varna trafikanterna och åtgärda bristerna så snart som möjligt.

vagarbetePå sträckor med varningsskyltar får du som är trafikant räkna med att vägen är i sämre skick än normalt. Vid vägarbeten måste du vara extra försiktig.

  • Hål och gropar i körbanan kan uppstå snabbt, och oftast får vi kännedom om det först efter att en skada har inträffat. Därför utgår det sällan ersättning för skador som har orsakats av gropar.
  • Det händer att trafikanter tappar last på vägarna eller att föremål av annan anledning hamnar på vägen. Vi har ingen rimlig möjlighet att ta bort föremål som vi inte har fått kännedom om.
  • Inom skyltade vägarbetsområden kan det finnas ojämnheter och löst material på körbanan. Det är något man får räkna med som trafikant.
  • Inom vägarbetsområden händer det att trafikanter kör på väganordningar, skyltar och liknande eller att dessa av någon annan anledning hamnar i vägbanan och hindrar trafiken. Det är omöjligt för oss att ha ständig kontroll på skyltar och anordningar, men vi kontrollerar skyltningen regelbundet.
  • Vägarbeten kan ställa till besvär för dig som trafikant. Det går inte alltid att undvika att skador inträffar, men att utföra vägarbeten kan inte anses vårdslöst i sig.
  • Vi kan inte ansvara för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visar hänsyn i trafiken eller inte respekterar skyltar.