Den nya lastbilen av märket Volvo FM 330 kommer ofta att synas på kommunens gator framöver. Lastbilen uppfyller det senaste miljökravet Euro 6. Denna maskin kommer att utföra sopning, rensning av dagvattenbrunnar och trummor, materialtransporter och vintertid plogning och sandning.

Miljömaskin