Det började med att Bollnäs simsällskap 2008 beslutade att bredda verksamheten och inte enbart satsa på tävlingsverksamhet.
– Vi kom fram till mottot ”simning för alla genom hela livet”, berättar Torbjörn Svensk, Verksamhetsansvarig hos Bollnäs Simsällskap.

Tillsammans med Bollnäs kommuns Flyktingverksamhet driver idag Bollnäs Simsällskap projektet ”Integration genom Föreningslivet” där syftet är att nyanlända ska hitta in i föreningslivet och därmed få del av en stor och viktigt samhällsfunktion. Man hoppas att detta påskyndar den viktiga inkluderingen in i det svenska samhället.
– Föreningslivet tappar dessutom medlemmar och ledare, vi behöver helt enkelt bli fler och då saknar det betydelse varifrån man kommer, betonar Torbjörn Svensk. Vi behöver också bli fler inom föreningslivet, hitta nya vägar, strukturer och samarbetsformer för att alla ska kunna delta.

Brett föreningsliv
Bollnäs har ett rikt föreningsliv med närmare 400 föreningar. Många Bollnäsbor är med i föreningslivet. Många andra vill vara med i föreningar, men vet kanske inte hur man ska gå tillväga. Det gäller främst våra nya Bollnäsbor från andra länder.
I det arbetet är Samuel Alazar från Eritrea som kom till Sverige och till Kilafors i september 2013 viktig. I hemlandet arbetade Samuel som kameraman inom Eritreansk TV. Samuel har som uppgift att dokumentera det fantastiska arbete som bedrivs ute i föreningarna och som visar vad föreningslivet kan ge i form av gemenskap, kamratskap och nya vänner. All dokumentation ska sedan distribueras i olika former och ses som en inspirationskälla för dem som funderar på att engagera sig i föreningslivet.

Kommunikationsplattform
Alla aktiviteter dokumenteras och kommer att distribueras till föreningslivet. Förhoppningen är att utveckla en kommunikationsplattform för föreningslivet i Bollnäs där man kan visa de aktiviteter som genomförs hos föreningarna. Som en start finns idag möjligheten att visa sina aktiviteter via sociala medier och under hashtag #bollnäsaktiv.
Samuel har tidigare producerat filmen Välkommen hit i samarbete med föreningen Lokomotiv och Flyktingmottagningen.

Kommunicera mera
Torbjörn Svensk understryker att grunden i arbetet med att nå nya grupper i föreningslivet är kommunikation.
– Bara vi träffas och pratar finns det öppningar.
Den 23 september hålls ett seminarium på Kulturhuset i Bollnäs om Framtidens idrottsförening och som handlar om vilka möjligheter man kan se med dagens mångfald och nå nya grupper.

pdfFramtidens idrottsförening 23 sept 20151.27 MB

Samuel och Torbjörn
Samuel Alazar och Torbjörn Svensk arbetar för att nå fler i föreningslivet.