Bollnäs är en av fyra kommuner som i 2,5 år beviljats stöd från A Non Smoking Generation och ett erbjudande om att delta i satsningen tobaksfri skoltid nu. 
Det är Folkhälsomyndigheten som beviljat medel till A Non Smoking Generation. Här handlar det mer om solidariskt engagemang bland unga, snarare än förbud och pekpinnar, enligt organisationen.
– Det här är en möjlighet för Bollnäs kommun att jobba mer långsiktigt med tobaksfrågorna, säger Erika Engberg, ordförande i Bollnäs kommuns Folkhälsoråd.

Tidigare har frågorna vad gäller rökfrihet bland ungdomar varit ett ansvar för den ideella föreningen Narkotikafritt Bollnäs.
– Det är inte riktigt rätt att lägga ett så stort ansvar på en förening, anser Helén Blomqvist, vik folkhälsostrateg. Nu finns det möjlighet att samarbeta med föreningen i andra viktiga ANDT-frågor.

Högstadiet och gymnasiet
Satsningen gäller högstadiet och gymnasieskolor i Bollnäs; så väl kommunala som friskolor.
Organisationen A Non Smoking Generation kan ställa upp med är en nulägesanalys, fortbildning, material och handledning. Till arbetet finns också ett vetenskapligt forskningsteam kopplats. 26 kommuner ansökte om att få komma med och Bollnäs
är tillsammans med Katrineholm, Säffle och Norrköping de fyra utvalda kommunerna.

Viktigt arbete
Folkhälsostrateg Helén Blomqvist betonar att det är ett viktigt arbete..
– Projektet handlar om att skapa en trygg och skyddande miljö på skoltid
Tillsammans med folkhälsorådets ordförande Erika Engberg hoppas nu Helén Blomqvist att tobaksfrågorna ska få en central plats i ANDT-arbetet i Bollnäs kommun.

Ytterligare upplysningar
Erika Engberg, ordförande i Folkhälsorådet, tfn. 073-0587571
Helén Blomqvist, vik folkhälsostrateg, tfn.  070-1900850

A Non Smoking Generation