Nu är Älvstädar-SM klart för detta år och sammanlagt samlade 86 föreningar in 35 ton med skräp längs med Dalälven, Ljusnan, Klarälven och Gullspångsälven. 
Det är Städa Sverige, Idrottens miljöorganisation som arrangerar Älvstädar-SM. Längs Ljusnan samlades 6,08 ton in.

Från Bollnäs deltog tre föreningar som städade längs älven, Arbrå HK, Bollnäs Simsällskap och IK Kometen. De fick 5 000 kr var för sin insats. I Bollnäs samlade Bollnäs kommuns parkenhet allt skräp som föreningarna samlat in.
- Vi är glada och tacksamma att Bollnäsföreningarna engagerat sig, säger Ingalill Rundgren, parkchef i Bollnäs kommun.

Ljusnan