Vi har precis upplevt en helg fylld av värme och glädje och en konsert Bollnäs skramlar i Kulturhuset till förmån för FN:s flyktingorganUNHCR. Här hade artister, arrangörer, publik samlats för att tillsammans ge uttryck för engagemang och värme för alla de människor som är på flykt. Det här var ett viktigt arrangemang som visar att Bollnäs är ett öppet samhälle med stort hjärta som vill stödja och hjälpa våra flyktingar och våra nyanlända i vår kommun. 
Det här var ett exempel på engagemang som uppmärksammas i olika medier. Det är många enskilda och föreningar som på många olika sätt gör insatser för ett gott mottagande av våra flyktingar.

Arbetet i vardagen är väldigt viktigt, men det får inte samma rubriker. Vi vill framhålla det professionella arbete som våra medarbetare gör för att underlätta för människor på flykt. Det gäller flyktingverksamheten, individ- och familjeomsorgens olika enheter, skolan och förskolan mm; ingen nämnd och absolut ingen glömd. Allt hänger ihop och våra ansträngningar och engagemang gör det enklare för våra nya invånare att acklimatisera sig i det nya samhället för att framöver bidra till utvecklingen av Bollnäs – möjligheternas kommun. Det är en stor utmaning som kräver mycket kunskap; kunskap som finns bland våra medarbetare i Bollnäs kommun.

Vi vill på detta sätt rikta ett stort tack till alla som engagerar sig för att underlätta för våra nya invånare.

Marie Centerwall
Kommunalråd
 Anders Johansson
 Kommunchef