BORAB har den bästa kundnöjdheten i hela Sverige bland renhållare. Det visar det samlade omdömet när det gäller sophämtning, tillgänglighet när det gäller att lämna grovavfall, farligt avfall, information bland annat. Borab är den bästa återvinningscentralen i hela landet enligt den enkätundersökning som genomförts.

Klicka på bilden för att öppna resultatet som pdf.

BORAB

pdfHär hittar du resultatet av undersökningen3.08 MB