Det är nu klart med nytt namn för den centrala högstadieskolan. På måndagen enades juryn om namnet Alirskolan. 

– Vi hade många bra alternativ och Alirskolan blev det slutgiltiga namnet och det känns väldigt bra, säger Kristoffer Lindberg, barn- och utbildningsnämndens ordförande och också juryns ordförande.

Många förslag
Det vinnande förslaget kom från tre klasser Granbergsskolan 8:3, Granbergsskolan 7:1 och Björktjära skola 6A. De tre klasserna vinner 5000 kr var till klasskassan. Prisceremonin sker senare i vår vid Alirskolan.
Granbergsskolans årskurser 6-8 samt årskurs 6 på Nyhamre, Kilberg och Björktjära har kommit med namnförslag. Dessutom har friskolornas årskurs sex inbjudits att delta. Sammanlagt 70 namnförslag och 54 unika namn hade kommit in. I kriterierna hette det bland annat: ”namnet ska vara hållbart över tid, lätt att säga och passa alla åldrar”.

Historiskt namn
Under ett par timmar idag på förmiddagen processade juryn där elever, kommuntjänstemän och barn- och utbildningsnämndens ordförande deltog och de kom slutligen fram till Alirskolan.
Alir var den gamla benämningen sedan vikingatiden på den södra delen av Hälsingland. Skolan ligger också på Alirgatan.

Jättekul
– Det har varit jättekul att vara med och testa något helt nytt, tyckte Elin Schönnings som går på Nyhamre skola klass 6 B. 
Hon ska själv gå på Alirskolan. 
Alla elever som deltagit i juryarbetet belönades med en Bollnäs kommun-ryggsäck. Glasskalas kommer det att bli i vår för alla elever som kommit med namnförslag. 


Juryn
Här är juryn! Övre raden Micke Sundström, lärare Granbergsskolan, Per-Erik Karlsson, fastighetsförvaltare, Kajsa Mellner Daxberg, förvaltningschef, Barn- och utbildning, Bashir Hajo, stadsarkitekt samt Kristoffer Lindberg, barn- och utbildningsnämndens ordförande. Nedre raden Maksat Asylbashev, Granberg 8:3, Alice Söderström, Kilberg 6A, Elin Schönnings, Nyhamre 6B, Agnes Ahlström, Granberg, 6, och Noura BenAissa, Granberg 7:2