Jenny Gustafsson är sedan den 7 december anställd som destinations- och turismutvecklare vid Näringslivskontoret i Bollnäs kommun.

Jenny har gått samhällsvetenskapliga programmet med branschanknuten turismutbildning i Vadstena, sedan turismprogrammet vid Högskolan i Kalmar, Linnéuniversitetet. Jenny har därefter arbetat inom turismbranschen med bland annat utveckling och försäljning av upplevelsepaket, kundrelationer och turisminformation.

Jenny kommer i sin nya roll arbeta nära företagen och ha en löpande dialog med de entreprenörer som näringen drivs och består av. Hon kommer arbeta för att aktivera och stimulera befintliga och nya nätverk, samt arbeta med att stötta företagen med de insatser som efterfrågas så att besöksnäringen kan utvecklas utifrån företagens behov och önskemål.

Jenny Gustafsson