Snöröjningen är en fråga som debatteras flitigt bland kommunens invånare under vintermånaderna.

Här är några av de vanligaste frågorna som Teknik-, service och fritidsförvaltningen får:

Vem ansvarar för snöröjningen?
Gatuenheten ansvarar för snöröjning av gator, vägar, gång- och cykelvägar och vissa gångbanor inom kommunens tätorter samt vissa övriga vägar enligt särskilda beslut. Utanför tätorterna delar Trafikverket och ett stort antal skilda väghållare på ansvaret.

Hur och när sker snöröjningen?
Huvudgator, bussleder och skolvägar prioriteras först. Normalt startar plogningen inom alla områden kl 03.00, vilket ska göra möjligt att gator och vägar är framkomliga på morgonen. Röjning sker då också av gång- och cykelvägar och vissa gångbanor. I centrum av Bollnäs körs snön bort i anslutning till snöröjningen.

Fler frågor, svar och snöröjningskartor hittar du här.

Snö