Det blir Åsa Myhrberg som blir ny ekonomichef i Bollnäs kommun. Hon är i grunden civilekonom.

– Det känns som en utmaning och väldigt ansvarsfullt.
Kommunchef Anders Johansson är glad över att Åsa Myhrberg tackat ja till tjänsten som ekonomichef.
– Det är viktigt att vår ekonomichef är väl förtrogen med den kommunala processen och jag är glad över att Åsa Myhrberg med sin kompetens både från offentlig och privat verksamhet har tackat ja till tjänsten som ekonomichef.

Åsa MyhrbergÅsa Myhrberg började arbeta i Bollnäs kommun 2002. Hon började som ekonom vid barn- och utbildningsförvaltningen. 2013 blev hon redovisningsansvarig på ekonomikontoret. Hon har också ett förflutet som ekonomichef för Danske Securities i Stockholm.
– Jag ser mig som rådgivare till chefer och politiker när det gäller ekonomi och jag ska se till att finansen och likviditeten sköts på ett ansvarsfullt sätt.

När det gäller Bollnäs kommuns ekonomi ser kommunen att gå med ett överskott i årets bokslut. Men prognosen kommande år ser betydligt sämre ut.
– Jag hoppas att de överskott som vi ser nu kan förvaltas på rätt sätt så att vi klarar framtida utmaningar.