Kulturkommunikatör - med kultur som verktyg 400 YH poäng.

Nu är årets ansökningsomgång för att få bedriva yrkeshögskoleutbildning med start 2016 avslutad. Utav 1421 inkomna ansökningar har 446 beviljats. En av dessa är Kulturkommunikatörsutbildningen i Bollnäs.

Kulturkommunikatörsutbildningen har tidigare ingått i ett pilotprojekt som syftade till att göra YH-utbildning mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen, som har funnits sedan 2012 är både normbrytande och unik. Redan på idéstadiet blev det bestämt att målet var att jobba med breddad rekrytering, dvs. göra eftergymnasial utbildning tillgänglig för fler än tidigare.

Den röda tråden har alltid varit inkludering. I praktiken innebär det att sökande kan validera sin praktiska erfarenhet och bli behöriga till utbildningen trots att de saknar formella meriter i form av rätt betyg. Utbildningens upplägg och studiesituation är också anpassad och anpassas kontinuerligt för att inkludera alla studerande.

Kulturkommunikatör leder i grund och botten till ett process- och projektarbetande yrke där du använder kultur som verktyg för attityd- och värdegrundsarbete. Genom inriktning i teater eller dans får de studerande kvalitativa referenser och metodiska verktyg för att jobba med människor i verkligheten. Teoretiska kurser kring hur människa och samhälle fungerar från hjärnforskning till social kulturell kontext ger en bred plattform för yrkesidentiteten. 

Utbildningen leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen som värderas högt av en rad aktörer från bransch och arbetsmarknad. Från att vid starten 2012 ha varit en från många håll ifrågasatt utbildning har Kulturkommunikatör nu nationell status som en nyskapande utbildning särskilt i frågor kring allas rätt till likvärdig utbildning. Utbildningen har också en stark ledningsgrupp med representanter från så väl regional som nationell nivå. 

Kulturkommunikatör har sedan 2012 bedrivits vid Högskoleenheten i Bollnäs. Sedan dess har vi utbildat fyra årskullar Kulturkommunikatörer. Vi startar nästa utbildningsomgång augusti 2016. Sista ansökningsdag är 15 maj.

Efter att länge ha varit en pionjär utbildning ser vi på Kulturkommunikatör fram emot att få fortsätta utbilda till en behövd yrkesroll. Kulturkommunikatör, du kan förändra världen med kultur som verktyg.

Läs om vår utbildning på: www.hufb.se/kk 
Besök oss på Facebook: www.facebook.com/Kulturkommunikator