Bollnäs kommun och polisen undertecknade idag ett medborgarlöfte. Löftet handlar om att tillsammans arbeta för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bollnäs centrala delar.

 Kristina Holgersson och Marie Centerwall
Kristina Holgersson, lokalpolisområdeschef i Hälsingland och Marie Centerwall, kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Bollnäs skrev under medborgarlöftet.

Till grund för medborgarlöftet ligger bland annat en medborgardialog, enkätundersökningar och trygghetsundersökningar. De visar att Bollnäs är en trygg kommun att bo i, men de visar också att det finns en oro bland medborgarna att utsättas för vissa typer av brott.

Bollnäs medborgarlöfte
Bollnäs kommun och polisen lovar att tillsammans arbeta för att öka medborgarnas upplevda trygghet i Bollnäs centrala delar.

Detta gör vi genom att:
Polis och kommun arbetar för att förbättra miljöerna i och omkring Resecentrum, ha ökad polisiär närvaro på utvalda platser och fortsätta samverkan kring de drogförebyggande frågorna.

- Vi tar medborgarnas oro på allvar. De ska känna sig trygga i Bollnäs, det är något som vi prioriterar. Vi arbetar med det här redan idag, men nu ska vi tillsammans med kommunen samverka för ett ännu tryggare Bollnäs. Medborgarna ska uppleva att det är en trygg och trevlig stad att bo och vistas i, säger Kristina Holgersson, lokalpolisområdeschef i Hälsingland.

- Jag vill betona hur viktigt vårt samarbete med polisen är och jag uppskattar att vi nu gemensamt kommit överens om att arbeta för ett tryggare Bollnäs, säger Marie Centerwall, kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen i Bollnäs.

Ny kommunpolis i Bollnäs
Helena Sundberg är ny kommunpolis i Bollnäs kommun och kommer att ha en viktig roll när det gäller medborgarlöftet. Hon har en samordnande funktion och ska vara länken mellan polisen och kommunen, organisationer och medborgarna.

Länk till Facebook om kommunpoliser