Green Drive Region är ett treårigt Interreg-projekt som omfattar Akershus och Hedmark i Norge samt Värmland, Dalarna och Gävleborg i Sverige. Projektet startade 1 juli 2015 och är en satsning över gränserna med syfte att minska användningen av fossila bränslen i vägtrafiken.

Länk till mer information om projektet Green Drive Region.