Som ett steg i Attraktivare Varpen bygger Bollnäs kommun en naturlig bäckfåra kallat omlöp eller faunapassage vilket innebär fri passage för allt djurliv i Varpen in till Vågen. 

Arbetet med denna naturfåra ska ses som en del av miljömålet "Levande sjöar och vattendrag" som Bollnäs kommun ställt upp. Det här innebär att vi redan till våren kommer att kunna se fullt med liv i utloppen från Vågen till Varpen. I stort sett alla fiskarter kommer nu alltså att kunna vandra fritt mellan Varpen och Vågen med bibehålla vattenytor.

Den stora skillnaden blir att ett vandringshinder elimineras och det skapas fri vandring.
– Åtgärderna uppfyller alltså så väl god ekologisk status utifrån Vattendirektivet och Levande sjöar och vattendrag utifrån tagna miljömål, säger kommunlimnolog Tommy Vestersund.

Arbetet finansieras av Attraktivare Varpen och ingår som en del i kommunens miljömålsarbete helt i linjen Vattenmyndighetens uppsatta miljökvalitetsnormer.

Attraktivare Varpen

Attraktivare Varpen