Det är nu klart med ny arrendator efter Modig Kultur & Design AB som valt att sluta med verksamheten efter tre år. Det är företaget Smått och slott AB vars ägare har rötter i Bollnäs.

Varje sommar tillbringar Lars Svensson med familj i Hälsingland och Bollnäs med omnejd. Minst en gång om året besöker man Träslottet. Man är väl förtrogen med verksamheten och vill fortsätta att driva Träslottet i samma anda som tidigare. Nu har företaget Smått och slott AB skrivit kontrakt på två år med Erik och Marta Perssons minnesstiftelse som äger fastigheterna vid Träslottet.
- Jag är glad att arrendefrågan löst sig på ett sådant bra sätt och hälsar Smått och slott välkommen till Träslottet, säger Stefan Permickels, ordförande i Erik och Marta Perssons minnesstiftelse, som äger fastigheterna på Träslottet.

Verksamheten vid Träslottet i ny regi håller först öppet i samband med kosläppet i Kristi Himmelfärdshelgen. Sedan börjar sommarsäsongen för Träslottet sommaren 2016 i samband med skolavslutningen i juni.
– Vi vill nå bollnäsbor och turister med vår verksamhet och verksamheten kommer att vara barnvänlig, säger Lars Svensson i Smått och slott AB.

Lisas hus som fungerar som Besökscenter för Världsarvet Hälsingegårdar och trädgården kommer Bollnäs kommun som tidigare att arrendera av minnesstiftelsen.

Träslottet