Under 2016-2017 genomför Kommunstyrelsekontoret i samverkan med organisationen Fatta Man en utbildningsserie med fokus på samhälls-/mansnormer.

Utbildningen ger verktyg för att konstruktivt arbeta med värderingar, attityder, normer och beteenden. Två halvdagar planeras under hösten 2016 och två under våren 2017. 

Utbildningsplatser erbjuds till kommunala verksamheter så som skola, fritid, elevhälsa, socialförvaltning, arbetsmarknadsenhet m.fl., men platser kan även sökas av ledare och verksamma på arbetsplatser med andra huvudmän, föreningsliv med mera. Antalet platser är begränsade.

pdfLänk till mer information om projektet Fatta Man122.29 KB