– Det är viktigt med ändamålsenliga och bra lokaler både för vår personal och våra besökare.

Det sa socialchef Tina Mansson Söderlund när hon tillsammans med verksamhetschef Gunilla Österholm och socialnämndens ordförande Erika Engberg på onsdagen förrättade invigning av Socialtjänstens individ- och familjeomsorgs nya lokaler i före detta Sävsbergs skola. 

 Inbjudna till invigningen var medarbetare, kommunledning och samarbetspartners. Nu finns all verksamhet samlad under ett och samma tak. Från början såg det ut att vara ett ogörligt projekt att göra om de gamla skollokalerna till ändamålsenliga lokaler med arbetsrum, samtalsrum, mötesrum, lunchrum, reception etc. 

I dag är alla nöjda
Även Gunilla Österholm, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen, är nöjd över att lokalerna nu är klara och att medarbetarna får funktionella lokaler. Socialnämndens ordförande Erika Engberg klippte symboliskt bandet innan det var dags för rundvandring i de nya lokalerna. 

IFO invigning
– Vi är glada över IFOs nya lokaler, säger från vänster Tina Mansson Söderlund, socialchef, Erika Engberg, socialnämndens ordförande och Gunilla Österholm, verksamhetschef för IFO.