Kommunen utreder i VA-planen förutsättningar för nya områden att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Närmast i tid i utredningsprocessen ligger områden som Edstuga/Freluga, Hovsätter och Parten.

För frågor om VA-planering kontakta kommunens samhällsbyggnadskontor

Björn Walldén Miljöinspektör
Erik Nordgren Samhällsplanerare

 

pdfLänk till VA-planen899.04 KB

Vatten