Bo Andersson har arbetat med sopor i 39 år. Nu lämnar han sitt livsverk och börjar leva livet som glad pensionär.

Bosse började som anställd 1977 på Eriknäsbos soptipp för att hantera kommunens avfall. Då fanns två anställda. På den tiden lades i stort sett alla sopor på deponi (tipp). 1984 öppnades avfallsanläggningen på Sävstaås, och Bosse var den enda anställda. Då plockade han ur lite farligt avfall och metaller. Sedan dess har utvecklingen bara gått framåt och idag har Borab 25 anställda på Borab med avfallsanläggning för lagring och krossning på Sävstaås, två återvinningscentraler och kundtjänst.

Det främsta målet ska vara en förbättrad avfallshantering och en ökad återvinning. Många lagar, regler och direktiv styr hur avfallet ska och får hanteras. Farligt avfall ska lämnas in separat och övrigt avfall som kommer in tas om hand och sorteras efter material. Det återvinns därefter till nytt material. Förpackningar och tidningarna ska lämnas till återvinningsstationer för att sedan skickas vidare till återvinningsanläggningar som gör nytt material.

Det hushållsavfall som blir kvar efter att allt annat är utsorterat , och det brännbara verksamhetsavfallet, hanteras på Sävstaås avfallsanläggning och krossas till bränsle för fjärrvärme och sop-el.

Bosse har under alla år på Borab arbetat som platschef på avfallsanläggningen och var med och byggde upp hela verksamheten från grunden. Han var bland annat nyckelperson i uppbyggnaden av den stora kvarnanläggning som finns på Borab.

2015 styrde Bosse upp så att Borab kunde hantera 168 907 ton avfall på den stora anläggningen. Endast ca 1-2 % av detta lades på deponi (tipp).

Länk till Borabs hemsida

Bo Andersson