Bollnäs premierades idag i Visby under Almedalsveckan med IFS utmärkelse Nybyggarkommun 2016.

Stiftelsen IFS, Internationella Företagarförening i Sverige, presenterade idag för åttonde året i rad sin unika undersökning om kommunala insatser för att stärka företagare med utländsk bakgrund. Bollnäs kommun beskrevs ligga i framkant med sina riktade insatser för entreprenörer med utländsk bakgrund och lyftes fram som ett gott exempel och fick därmed utmärkelsen Nybyggarkommun 2016.

Marie Centerwall, kommunalråd i Bollnäs, gläds över priset och säger att det betyder väldigt mycket och ger en bekräftelse på att Bollnäs kommun arbetar rätt.
– Att just vi får priset visar också på att samarbete lönar sig, tillsammans blir vi framgångsrika och kan göra lite mer, och det är just det vi gör.

Strategiskt arbete
I motiveringen beskrivs bland annat hur Bollnäs med en tydlig strategi har arbetat på ett effektivt, målmedvetet och engagerat sätt gentemot företagare med utländsk bakgrund, och att kommunen i år tagit arbetet ett steg längre genom satsningen på projektet affärs- och nyföretagarrådgivning för utrikesfödda.

Peter Eriksson, näringslivschef i Bollnäs, är mycket glad över att ha fått de resurser som behövs för att göra den satsning som möjliggör för fler utrikesfödda att kunna starta företag.
– Tidigare har vi arbetat med informationsträffar för nyanlända och seminarieserien ”Att starta företag i Sverige”.
– Nu har vi tagit insatserna till en ny nivå och det märks tydligt på det gensvar vi fått från dem vi möter, att kommunens satsning på ”affärs- och nyföretagarrådgivning för utrikesfödda” är efterfrågad, och det känns jättebra.

Viktig referensgrupp
Kommunens fokusering på samarbete har visat sig vara framgångsrik och i referensgruppen som projektet omges av finns representanter från Flyktingmottagningen i Bollnäs kommun, ALMI Företagspartner Gävle/Dala, Länsstyrelsen Gävleborg samt Region Gävleborg.

Carina Löfgren, ansvarig för integration och mångfaldsfrågor i Region Gävleborg och medlem i projektets referensgrupp, säger att Bollnäs satsning ligger i framkant och att initiativet banar vägen för framtida kommunövergripande satsningar
– Tillsammans kan vi åstadkomma resultat och Bollnäs satsning på projektet ” ”affärs- och nyföretagarrådgivning för utrikesfödda” är ett mycket bra exempel på detta.

IFS motiveringen till utmärkelsen lyder:
”Bollnäs har med en tydlig strategi arbetat på ett effektivt, målmedvetet och engagerat sätt gentemot företagare med utländsk bakgrund. Man har under året genomfört en rad seminarieinsatser för att få fler att starta eget företag och växa genom affärsutveckling i det lokala näringslivet. Med målet att ge människor oberoende av ursprung och bakgrund förutsättningar att kunna utvecklas som entreprenörer läggs grunden till en framtidstro som är allt viktigare att slå vakt om. Bollnäs med sin referensgrupp i spetsen har arbetat proaktivt för att lyssna in behov, idéutveckla och skapa möjligheter som imorgon kommer att efterfrågas av allt fler. Initiativ har också spridit sig till flera kommuner i Gävleborgs län. I år har kommun tagit det ett steg längre i form av projektet Affärs- och nyföretagarrådgivning för utrikesfödda. Sammantaget tilldelas Bollnäs kommun för sitt gedigna arbete priset Nybyggarkommun 2016”

Kommunens arbete rörande nyföretagarrådgivning fortsätter med samma intensitet som tidigare och kommunens nyföretagarrådgivare Susanne Radgren och projektledare för projektet ”affärs- och nyföretagarrådgivning för utrikesfödda”, Tommy Henriksen, finns nu, som tidigare, beredda att ta hand om och stödja alla som vill veta mer och få hjälp att starta företag.

pdfLänk till hela pressmeddelandet från IFS67.23 KB
Länk till IFS hemsida

Länk till näringslivskontorets sida
pdfLänk till informationsblad Nyföretagar- och affärsutveckling för utrikesfödda86.16 KB.
pdfLänk till informationsblad Informationsträff om att starta företag i Sverige155.56 KB.

Bollnäs kommuns representanter i Visby
Årets nybyggarkommun 2016 är Bollnäs kommun. Utmärkelsen delades ut på tisdagen i Visby under Almedalsveckan.  Glada är fr. v Tommy Henriksen, projektledare,  Susanne Radgren, nyföretagarrådgivare, Marie Centerwall, kommunalråd, samt Peter Eriksson, näringslivschef.