Allt fler träningsanläggningar i Bollnäs är nu PRODIS-diplomerade. PRODIS står för Prevention av dopning i Sverige och är ett nationellt nätverk som arbetar med att förebygga användandet av dopningspreparat.

Samtliga kommundrivna anläggningar är diplomerade och nu har också Bollnäs Hälsostudio, Karma träningscenter och Sportsgym diplomerats.
– Det visar att det finns ett stort engagemang bland våra anläggningar att arbeta förebyggande vad gäller dopning, säger Helén Blomqvist, folkhälsostrateg i Bollnäs kommun.

För att diplomeras krävs utbildning om dopning och förebyggande insatser. Utbildade är ägare, träningsansvariga och instruktörer. Utbildningen innehåller bland annat fördjupning i anabola steroider, kosttillskott, lagar och kontroller, samtalsmetodik som skapar kontakt och förebygger användandet av otillåtna preparat.

PRODIS bildades 2008 som ett projekt och är nu en permanent verksamhet; ett nätverk över hela landet.

I Bollnäs är nu följande anläggningar PRODIS-diplomerade: Bollnäs sporthall, Höghammarhallen, Kilafors sporthall, Arbrå sporthall, Karma träningscenter, Bollnäs Hälsostudio samt Sportsgym.

Syftet med diplomeringen är att medvetandegöra anläggningsansvariga om dopningens skadeverkningar och att man genom utbildningen får kunskap i hur man förebygger användandet av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat.

PRODIS verksamhet finansieras till viss del med stöd av Folkhälsomyndigheten.

Kjell Kumar, Sportsgym, Anna Heed, Karma träningscenter, Anna Hammarström, Bollnäs kommuns sport- och fritidsanläggningar samt Benny Engberg, Bollnäs Hälsostudio, är rörande överens om att satsningen på PRODIS är positiv och att det är viktigt med samverkan i de här frågorna.
– Vi har ett bra samarbete i det här arbetet.

Kjell Kumar, Sportsgym, Anna Heed, Karma träningscenter, Anna Hammarström, Bollnäs kommuns sport- och fritidsanläggningar samt Benny Engberg, Bollnäs Hälsostudio.
Kjell Kumar - Sportsgym, Anna Hammarström - Bollnäs kommuns sport- och fritidsanläggningar, Anna Heed - Karma träningscenter och Benny Engberg - Bollnäs Hälsostudio.