Konsumentverket har tagit fram ett material till nya konsumenter i Sverige.

Man tar upp vanliga konsumentproblem och tips vad man ska tänka på vid köp, avtal och när man vill klaga på en vara eller tjänst. 

Materialet består av information på webbplatsen hallåkonsument.se och en film, allt på enkel svenska och översatt till de sju vanligast förekommande språken enligt asylstatistiken.

pdfLänk till texten som pdf (finns även på webbsidan).