Regionledningen i Region Gävleborg besökte på fredagen kommunledningen i Bollnäs kommun för att diskutera aktuella frågor.

I besöket ingick också studiebesök på Navet på Gärdet som är ett samarbetsprojekt mellan Bollnäs kommun, Arbetsförmedlingen och Hälsinglands Utbildningsförbund. Navet riktar sig till ungdomar mellan 16 och 24 år när det gäller arbete och utbildning.

Från Region Gävleborg deltog regionråden Eva Lindberg, Tommy Berger och Jan Lahenkorva, regiondirektör Svante Lönnbark, kultur- och kompetensdirektör Gun Hedlund samt strateg och processledare Magdalena Berglin.

Från Bollnäs kommun deltog kommunalrådet Marie Centerwall, oppositionsrådet Olov Nilsson-Sträng, kommunchef Anders Johansson samt förvaltningscheferna Hans Persson och Kjell Petersson. 

Regionledningen på besök