Härom veckan hade Bollnäs kommun internationellt besök ifrån 16 personer ifrån Aberdeen & Dundee College Skottland som ville få inblick i hur utbildningssystemet fungerar i Bollnäs och Sverige för att se likheter och skillnader mellan länderna. 

Arbetsmarknadsenheten och Hälsinglands Utbildningsförbund (HUFB), samt även tidigare Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan många år tillbaka haft samarbete med A&D College gällande personal- och elevutbyten samt metodutveckling. Det fyra dagar långa studiebesöket denna gång arrangerades av HUFB med temat anställningsbarhet och ett inslag i programmet var ett besök på NAVET.

Chefer och operativ personal från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten, Näringslivskontoret och Hälsinglands utbildningsförbund (HUFB) fanns på plats och presenterade verksamheten och hur Bollnäs jobbar omkring anställningsbarhet och hur man stöttar ungdomarna att komma vidare i livet genom ex. studier, praktik, jobb.

Hos de 16 besökande fanns allt ifrån lärare, administratörer, vägledare till organisationsutvecklare vilket speglar betydelsen av hur viktigt det är att hela organisationen jobbar tillsammans för att få människor i anställning. Besöket skedde genom EU programmet ERASMUS + och projektet LEARN.

Aberdeen och Dundee College på besök i Bollnäs