I onsdags kom Ellen 19 år från A Non Smoking Generation och höll i mycket uppskattade föreläsningar för kommunens alla elever i årskurserna 8 och 9 på Kulturhuset och gymnasieeleverna i Torsbergsgymnasiets aula. 

Det handlade om hur tobaksindustrin exploaterar både människor och miljö, och bidrar till barnarbete, även i länder som USA.

A Non Smoking Generation

Tobaksbarn är ett projekt som finansieras av Sida i samarbete med stiftelsen A Non Smoking Generation.

Föreläsningen är en del av projektet Tobaksfri skoltid nu!. Bollnäs kommun deltar sedan hösten 2015 i projektet, som syftar till att skapa en skyddande och solidarisk tobaksfri skolmiljö på grund- och gymnasieskolorna i kommunen.

Projektet finansieras av Folkhälsomyndigheten i samverkan med A Non Smoking Generation och Bollnäs är en av fyra kommuner som fått möjlighet att delta.

Arbetet drivs genom att erbjuda deltagande skolor forskningsbaserade och utvärderade verktyg (ex utbildning, process- och handledningsstöd, material), för att arbeta för målbilden tobaksfri skoltid.

Hemsida A Non Smoking Generation