Tisdag 1 november startar utbildningsserien Fatta Man, med mansnormer i fokus. Kommunstyrelsekontoret arrangerar utbildningsserien i samverkan med Fatta Man.

Utbildningen ger verktyg för att konstruktivt arbeta med mansnormer, värderingar, attityder och beteenden.

Fatta

”Enligt BRÅ är 98% av dem som misstänks för sexualiserade brott män. Därför är det avgörande att vi engagerar pojkar och män att vilja ta ansvar och inkluderar dem i att vara en del av den positiva förändringen och skapa nya normer kring sex, sexualitet och våld.”

Intresset för utbildningsserien har varit stort och gruppen som fått förmånen att delta i utbildningsserien består av representanter från en bredd av verksamheter, både interna och externa. Elevhälsan, Beroendecentrum, Individ- och familjeomsorgen som arbetar med ensamkommande barn och ungdomar, försörjningsstöd och öppenvård deltar, liksom Fritidsgårdarna, Navet, Bollnäs folkhögskola, ABF och lärare från HUFB.

Utbildningsserien består av två halvdagar under hösten och två halvdagar under våren 2017. Vi ser fram emot en spännande resa tillsammans med Svante Tidholm, som är vår inspiratör och utbildare.

Uppstart på Bollnäs församlingshem tisdag 1 november.

http://fatta.nu/fatta-man/