En unik nyhet för Gävleborgs län kommer att sjösättas hösten 2017. För att förbättra tillgängligheten och utöka möjligheterna till studier för människor i Gävleborgs län bygger nu Högskolan i Gävle och vuxenutbildningar/lärcentra upp ett samarbete där Tekniskt basår erbjuds på lokala studieorter. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är prioriterade regionala utvecklings-och tillväxtfrågor. Projektet Tekniskt basår i samverkan är en aktuell kugge i det arbetet. 

Behöver du komplettera din utbildning och få fler möjligheter att gå vidare och skaffa dig mer kompetens? Från hösten 2017 kommer Tekniskt basår, förutom på campus i Gävle, ges på fyra studieorter, Hudiksvall, Ljusdal, Sandviken och Söderhamn. Utbildningen ges i samarbete mellan Högskolan i Gävle och lokala lärcentra på orterna. Det innebär att studier bedrivs vid lärcentra men laborationer kommer att genomföras på campus i Gävle. Godkänt resultat på Tekniskt basår ger studenten följande läsår en reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram vid Högskolan i Gävle. Du får dessutom erfarenhet av hur man studerar på en högskola. Enstaka gymnasiekurser, som ingår i Tekniskt basår, kommer även att erbjudas på kommunernas vuxenutbildningar genom samarbete med Högskolan i Gävle. På Tekniskt basår läser du gymnasiekurser i matematik, fysik och kemi.

Utvecklingsarbetet, som fått ekonomiskt stöd av Region Gävleborg, syftar till att bygga upp ett samarbete och skapa en modell mellan länets kommuner och Högskolan i Gävle vad gäller genomförandet av ett Tekniskt basår, där lokala lärcentra/kommunal vuxenutbildning erbjuds som studieort. Projektaktörerna ska utveckla en långsiktig modell för hur utbildningen Tekniskt basår kan erbjudas lokalt, parallellt med erbjudande om kommunala tekniska basårskurser med flexibelt upplägg.

Projektet föregicks av en förstudie som i sin slutrapport i mars 2015 konstaterade att samarbete mellan Högskolan i Gävle och kommunala vuxenutbildningarna i länet är möjligt. Intresset för att gemensamt utveckla Tekniskt basår på ett sätt som möjliggör för fler individer att våga ta steget till högre studier är tydligt. Att skapa en modell där tekniken används mer effektivt gör att studierna blir tillgängliga för fler. 

Pedagogiskt samarbete mellan högskola och vuxenutbildning kan också göra att högre studier avdramatiseras. Det blir en ”mjukstart” av studier på högskolenivå, som kan annars kan upplevas som främmande, särskilt för de som saknar studietradition i hemmet. Ett Tekniskt basår, som även erbjuds i samverkan med kommunernas vuxenutbildning och lärcentra, kan erbjuda lokala studier som underlättar rekryteringen av underrepresenterat kön samt bidra till förbättrad integration då insteget till akademisk utbildning förenklas ytterligare.

Gävleborgs län har ett stort behov av att få fler att utbilda sig, vilket bland annat tydliggörs i den Regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Industrin i länet har behov av fler människor med relevant teknisk utbildning. Möjligheterna till både studier och fortsatt arbete på hemorten ska tydliggöras och förbättras.

Finansiärer, förutom Region Gävleborg, är Sandviken, Ljusdal och Hudiksvalls kommuner samt kommunerna inom Hälsinglands Utbildningsförbund, Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn och Högskolan i Gävle. Vibeke Sjögren, är anställd som projektledare sedan maj 2016 och projektägare är Hälsingeutbildning ekonomisk förening med projektkontor i Förvaltningshuset, Ljusdal. Projektarbetet ska pågå t o m september 2018, då möjligheterna till lokalt basår ska vara fullt tillgängliga och en del av det ordinarie utbildningsutbudet.

Länk till sida med mer information om basåret