Det blir Helén Blomqvist som blir ny kulturchef i Bollnäs. Hon har sedan årsskiftet varit tf kulturchef sedan Fredrik Lundström lämnade tjänsten. 
– Det är en stor förmån att jag under den här tiden lärt känna denna kreativa verksamhet och jag ser fram emot att fortsätta utveckla verksamheten.

Helén Blomqvist är i grunden statsvetare. Hon har arbetat som universitetsadjunkt, lärare och forskningsassistent vid Karlstad universitet. I övrigt har Helén Blomqvist arbetet med utvecklingsarbete så väl lokalt som internationellt. I Bollnäs kommun var hon tidigare folkhälsostrateg.

Ett 20-tal personer hade sökt tjänsten som kulturchef. De fackliga företrädarna och arbetsgivaren är överens om Helén Blomqvist som kulturchef.
– Jag har stora förväntningar på att rekryteringen av Helén ska bli bra för kulturen, säger förvaltningschef Hans Persson, Kommunstyrelseförvaltningen.

Kulturenheten i Bollnäs har ett 80-tal medarbetare i verksamheter som bland annat bibliotek, kulturskola, konsthall, kulturhus, fritidsgårdar.

Helén Blomqvist tillträder officiellt sin tjänst den första juli.
– Jag är glad över att jag fått det här förtroendet, säger Helén Blomqvist.
Helén Blomqvist bor i Arbrå med man och två barn.

Helén Blomqvist

Helén Blomqvist