Folkbiblioteket flyttar från Kilafors skola till servicehuset Hällagården, några hundra meter norrut. Invigning sker i början av nästa år. Flytten innebär flera positiva effekter för både de som nyttjar biblioteket samt för boende och personal på Hällagården.

Erika Engberg, ordförande i socialnämnden och Helena Englund, ordförande i kulturnämnden är överens om att det är ett mycket bra alternativ.

Biblioteket i Kilafors skola är idag obemannat och utrustat med ett automatiserat självutlåningssystem. Det innebär att det krävs ett lånekort/passerkort för att ta sig in i det obemannade biblioteket. Skolbiblioteket kommer att finnas kvar i skolans lokaler. Det är folkbiblioteket som flyttar.

- Eleverna på Kilafors skola är naturligtvis även fortsättningsvis välkomna att låna böcker, säger Bibliotekschef AnnaMaria Björklin.

I och med flytten kommer biblioteket att vara tillgängligt när Hällagården är öppet. Det betyder att bibliotekets öppettider blir 07:00-17:00 alla dagar i veckan. Biblioteket kommer fortsättningsvis att vara obemannat men i anslutande lokal finnas Hällagårdens verksamhetspersonal tillgänglig under öppettiderna.

- Det känns jättebra att vi får en biblioteksfilial här på Hällagården. Det kan bli en mötesplats för alla generationer, säger Marie Norgren, enhetschef på Hällagården.

Även skolan är positiv eftersom de är i behov av större lokaler. Kilafors skola kommer att ha ett skolbibliotek som uppfyller de krav som skollagen uttrycker. Ett skolbibliotek är inte bara böcker utan har också en pedagogisk uppgift att stärka elevers kompetens i bland annat informationssökning, digital kompetens och källkritik.

– Vi ser flytten som ett tillfälle att förnya skolbibliotekets användningsområde. Vi är tacksamma för att vi haft möjligheten till att låna böcker lokalt, att vi haft en mötesplats som skulle kunna göra att olika generationer möts men nu kan vi anpassa verksamheten mer efter bara våra behov inom skolan, säger Cecilia Haage Lönn, rektor på Kilafors skola.

AnnaMaria Björklin, bibliotekschef ser fler fördelar med flytten:

- Lokalerna är bättre tillgänglighetsanpassade med låga trösklar och breda korridorer vilket förhoppningsvis kan locka fler äldre till biblioteket. I biblioteket på Hällagården kommer det att finnas en avdelning för förskolebarn dit förskolorna kan komma med sina barngrupper. Och tänk
vilken lyckträff om det finns äldre som vill läsa böcker för de små barnen!