Då många haft synpunkter kring vägbeläggningen på Västergatan i Arbrå kommer här ett förtydligande:
Beläggningen längs Västergatan i Arbrå är ett första beläggningslager, så kallat asfaltsgrus. Det läggs enligt rutin år ett och ska ligga ett till två år innan den sista beläggningen kommer på plats, ett så kallat slitlager. Detta för att identifiera eventuella sättningar men även för att förlänga livslängden. Den slutgiltiga beläggningen kommer att läggas under sommaren 2018 liksom stödremsor vid asfaltskanter. Utöver detta kommer justeringar att utföras på intilliggande ytor. Bollnäs kommuns gatuenhet ansvarar för ombyggnaden av gatorna.

Även Bollnäs Energi AB gräver för fjärrvärme och fiber utefter Västergatan och gång- och cykelvägen. Det är Bollnäs Energi som ansvarar för dessa arbeten och underhållet av dessa ytor.