Länsstyrelsen Gävleborg planerar att i samarbete med Bollnäs kommun, Bollnäs fiskevårdsförening, Bollnäs fiskevårdsområde, Arbrå fiskevårdsförening och Arbrå – Undersviks fiskevårdsområde återställa flottledsrensade sträckor i Galvån mellan Galvsjön och åns mynning i Ljusnan.

Att återställa de flottledsrensade sträckorna innebär att man lägger tillbaka de stenar som togs bort för att underlätta för flottningen. Avsaknad av stenar förstör livet i ån.

I samband med det kommer även en utrivning av den idag delvis raserade Holmodammen att genomföras. Tillstånd kommer att sökas för åtgärderna hos Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt.

Länsstyrelsen kommer att informera om planerade åtgärder och de undersökningar med mera som hittills utförts vid ett samrådsmöte på Dönjegården kl. 18.00 den 2 november 2017. Vid mötet finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Varmt välkomna!

Galvån
Galvån