Från och med 1 januari 2018 gäller nya lokala hälsoskyddsföreskrifter i Bollnäs kommun. De uppdaterade föreskrifterna innebär förändringar gällande tomgångskörning, djurhållning samt hantering av gödsel.

Tomgångskörning
Från och med årsskiftet är det förbud mot tomgångskörning i mer än en minut i hela kommunen. Skillnaden jämfört med förut är att förbudet gäller i hela kommunen och inte bara i detaljplanelagt område. Dock finns det ett undantag; det gäller om motorn behöver hållas igång för att driva annan anordning än sådan som avser uppvärmning eller luftkonditionering. En sådan anordning är exempelvis vedkap.

För fordon som stannat vid järnvägsövergång gäller omedelbart tomgångskörningsförbud.

Djurhållning
Från och med årsskiftet krävs inom vissa områden särskilt tillstånd av miljö- och byggnämnden för hållande av nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, fjäderfä som inte är sällskapsdjur samt giftorm. De områden det gäller är; Bollnäs centrum, Arbrå centrum, Kilafors centrum samt tätbebyggda områden i Vallsta, Orbaden och Rengsjö. I hälsoskyddsföreskrifterna finns kartbilder med exakta gränser. Med pälsdjur och fjäderfän som inte är sällskapsdjur avses djur som innehas för att producera kött, ägg eller päls. Det är alltså inte tillståndspliktigt att hålla hund, katt, kanin och liknande pälsklädda djur. Burfåglar och fjäderfän som hålls i bur i ägarens bostad eller liknade räknas också till sällskapsdjur. Höns som hålls i eget hönshus med tillhörande hägn räknas inte som sällskapsdjur. Skillnaden jämfört med tidigare hälsoskyddsföreskrifter är att det numera även krävs tillstånd för att ha giftorm inom dessa områden.

Hantering av gödsel
Föreskriften har anpassats till den teknik som används inom jordbruket idag. Om du planerar att sprida gödsel i närheten av Bollnäs centrum, Arbrå centrum, Kilafors centrum samt tätbebyggda områden i Vallsta, Orbaden och Rengsjö kan du beröras av föreskriften. Vid spridning inom och 100 meter utanför de områden som föreskriften gäller ska tidpunkten för spridning anpassas till väder- och vindförhållanden för att minska risken för lukt. Likaså ska gödseln brukas ned i jorden så fort som möjligt och senast inom ett dygn. Undantag gäller för spridning av flytgödsel i växande gröda med bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras i marken eller direkt på marken under växttäcket. De områden som detta gäller finnes i hälsoskyddsföreskrifterna med kartbilder.

Hälsoskyddsföreskrifterna med kartbilagor i sin helhet.