Under tisdagen träffades ledande politiker och tjänstemän från kommunen och dess bolag för att få en samlad bild och diskutera möjligheter och hinder för en omställning till fossilfria fordon.

Det fanns vid mötet en stor enighet om att kommunens fordonsflotta bör ställas om, att kommunen bör verka för tillgänglighet av fossilfria drivmedel som HVO, el och biogas. Representanter från X-trafik , Bilpoolen och Högskolan i Gävle deltog också för att beskriva deras arbete för samma målsättning.

Redan i februari kommer ett uppföljande möte hållas med företag i branschen. Dessa två träffar ger oss en bra grund för fortsatt arbete med mål, åtgärder och vägval för Bollnäs kommun.

hållbartransport