Brev till Migrationsverket och media:

Bollnäs kommun vädjar till Migrationsverket att låta asylsökande familjer med barn i skola avsluta terminen innan flytt.

Migrationsverket har beslutat att flytta asylsökande från kommunen och inför det säga upp alla förhyrda lägenheter. I Bollnäs finns innan förändringen 119 asylsökande som är berörda och måste flytta. Av dessa är 32 barn och unga i skolålder. De asylsökande kommer flytta från Arbrå 13/2, Bollnäs 15/2 och Kilafors 21/2 till andra orter. Förändringen skapar stor oro både hos enskilda asylsökande men även i våra skolor.
- Nu när så många tvingas flytta, ge förutsättningar för i första hand familjer med barn i skola få bo kvar terminen ut för att kunna avsluta skolgången och erhålla slutbetyg.

Marie Centerwall
Kommunstyrelsens ordförande