I torsdags var Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler på besök i Stadshuset för att diskutera sjukskrivningstalen hos Bollnäs kommun som arbetsgivare.

Förstärka samarbetet
Bollnäs kommun och Försäkringskassans samarbete fungerar enligt båda parter idag bra men ett utökat samarbete skulle stärka kommunen ytterligare i arbetet med att få bukt med sjukskrivningarna. Bland annat diskuterades det att Bollnäs kommun och Försäkringskassans samarbete kan utökas genom bland annat medel från ett EU-projekt som syftar till att minska sjukskrivningstalen.

Vad görs redan idag?
Kommunchef Anders Johansson berättade för representanterna från Försäkringskassan under mötet igår om hur Bollnäs kommun arbetar för låga sjuktal. Kommunen arbetar bland annat sedan två år tillbaka med en vidareutveckling av ett kommungemensamt systematiskt arbetsmiljöarbete och har nyligen etablerat ett rehabiliteringsteam för att säkerställa rehabiliteringsprocessen för sjukskrivna. Det finns även ett personalstöd med psykolog och jurister dit anställda hos Bollnäs kommun kan vända sig för att få stöd med både jobbrelaterade och privata problem.

- Sedan erbjuder vi alla medarbetare friskvårdsbidrag för att få så många som möjligt att motionera, säger Anders Johansson och fortsätter:
- Det är en otroligt viktig fråga att alla kraftsamlar och bidrar för att få en friskare organisation, det vinner alla på.

Under Försäkringskassans besök passade kommunchef Anders Johansson på att nämna vårt initiativ till att få statliga jobb till Bollnäs. Det tyckte Försäkringskassan lät intressant och poängterade att deras verksamhet i Bollnäs fungerar väldigt väl.

Tack för besöket Försäkringskassan och välkommen åter till Bollnäs kommun!