I februari hölls två medborgardialoger. En i Arbrå och en i Kilafors. Deltagarna delade med sig av sina åsikter och funderingar till politiker, tjänstemän och polis. Kommunen och polisen redovisade också de åtgärder som utförts utifrån de synpunkter som framförts vid tidigare medborgardialoger.

I februari i år hölls två medborgardialoger. En i Arbrå och en i Kilafors. Syftet var att deltagarna skulle få möjlighet att dela med sig av sina åsikter och funderingar kring orternas framtid. De fick även prata med politiker, tjänstemän och polis om frågor som de tycker är viktiga. Representanter från kommunen och polisen återkopplade även från tidigare medborgardialoger och redovisade de åtgärder som utförts utifrån de synpunkter som framfördes då. Resultatet från tidigare medborgardialoger har också resulterat i ett medborgarlöfte (.pdf) som undertecknats av Bollnäs kommun och lokalpolisområde Hälsingland.

Kommunalråd Marie Centerwall har tagit del av de synpunkter och kommentarer som de engagerade deltagarna framförde och konstaterar:
- Medborgardialogerna är verkligen ett kvitto på vad viktigt arbete det är med medborgardialog. Vi fångar upp tankar, idéer, reflektioner, utvecklingsområden och irritationsmoment hos de som är boende och verksamma på orterna.
- Det är angeläget att arbeta med utveckling, kontinuitet och struktur för framtida dialoger för att få en sammanhållen och demokratisk kommun.

Synpunkter och kommentarer

Arbrå:
- Utveckla Forum, biblioteket, hörslinga, fiber
- Hälsocentralen, kommunen måste kämpa för den, det påverkar apotekets framtid
- Buskörning
- Trafikmiljön vid skolan, föräldrar skjutsar barn, det blir trångt o farligt
- Ta bort fula skrotbilar som står
- Ifrågasätt Trafikverkets dragning av gång- och cykelväg mellan Arbrå - Vallsta
- Bra med dialog!

Kilafors:
- Bra med fiber
- Synlig polis är bra
- Synka kollektivtrafiken bättre
- Dåligt plogade trottoarer
- Belysning och vägunderhåll
- Buskörning
- Tycker det mesta är bra i vår bygd
- Bra med dialog!

Bakgrund

Medborgardialogerna är en del av ett samverkansavtal mellan Hälsinglands kommuner och lokalpolisområde Hälsingland. De första medborgardialogerna som hölls i Arbrå och Kilafors 2016 gjorde att vi kunde arbeta fram ett underlag till ett medborgarlöfte. Vi fick ett bra underlag över vad som var bra, mindre bra och vad som kan göras bättre på respektive ort.

- Det är viktigt med dialog mellan kommunala företrädare och ortsbefolkning för att fånga upp angelägna frågor lokalt för att kunna jobba med dem. Det är lika viktigt att det inte ska upplevas att vi som kommun inte bryr oss om vad som sker på de mindre ställena, säger Marie Centerwall och fortsätter:
- Kommunen och polisens arbete med att hitta bra former för medborgardialoger utvecklas över tid. Det är viktigt att vi tillsammans hittar bra former och en välfungerande struktur framåt för att utveckla demokratin.