Nyligen blev det bestämt att Partnerskap Fjällvägen fortsätter i ytterligare fyra år mellan 2018 och 2021. Nu har även Ovanåkers kommun och Destination Lofsdalen anslutit sig till samarbetet!

Vad är fjällvägen?
Fjällvägen är det vägstråk som går från Tönnebro via Bollnäs, Ljusdal, Sveg och Funäsdalen fram till norska gränsen. På dessa vägar, väg 83 och väg 84, förekommer mycket trafik såsom stora mängder lokal och regional arbetspendling, omfattande gods- och persontrafik samt långväga trafik i form av exempelvis fjällturister till Härjedalen och Jämtland. Det är kommunerna och besöksnäringen längs vägen som döpt den till Fjällvägen.

Varför finns Partnerskap Fjällvägen?
Kommuner och destinationsbolag längs Fjällvägen arbetar tillsammans för att lyfta dessa vägstråk genom att fokusera på brister, behov och potential. En mycket viktig fråga är hastigheten på vägarna, en fråga som ständigt bevakas och drivs gentemot Trafikverket. Partnerskapets huvuduppgift är att verka för regional utveckling längs hela vägstråket genom ökad tillgänglighet, konkurrenskraft och tillväxt. Det är också mycket viktigt att vägsträckan får ta del av statliga investeringsmedel, därför kommer planarbeten över infrastruktur att övervakas kontinuerligt. Partnerskap Fjällvägen är ett samarbete mellan Söderhamns, Bollnäs, Ovanåkers, Ljusdals och Härjedalens kommuner samt destinationsbolagen Järvsö, Lofsdalen, Vemdalen och Funäsfjällen.

– Det här är en betydelsefull vägsträcka för alla aktörer längs vägen, därför är det oerhört viktigt att Fjällvägen håller hög standard. Att vi är flera starka aktörer som strävar efter samma mål är det som gör det här samarbetet så bra. Samarbetet har nu också stärkts av att Ovanåkers kommun och Destination Lofsdalen anslutit, vilket är roligt! säger Marie Centerwall, kommunalråd.

Beslutet om att fortsätta samarbetet i ytterligare fyra år togs vid ett möte i Ljusdal den 21 mars. Ett längre samarbete som sträcker sig över perioden 2018-2021 ingås för att få bättre kontinuitet och långsiktighet.

Bakgrund
Mellan april 2012 och mars 2015 var Fjällvägen ett samarbetsprojekt mellan kommuner, näringsliv och regioner. Idag är projektet avslutat men samarbetet mellan kommuner och näringsliv lever vidare genom Partnerskap Fjällvägen.

Mer information om Fjällvägen

fjällvägen