Idag, på EU-dagen den 9 maj, var det öppet hus på Lillgården för politiker, tjänstemän personal och media. Besökarna blev bjudna på socialfrukost och fick höra personal berätta om verksamheten och resultatet av projektet.

Vilka hjälper ni?
- ESF-projektet Ung i Gävleborg – Bollnäs hjälper ungdomar i åldern 15-29 år som varken arbetar eller studerar, berättar Åsa Brolin delprojektledare för projektet. -Ung i Bollnäs riktar sig till ungdomar som av olika anledningar inte går i gymnasiet och omfattas av kommunala aktivitetsansvaret, har försörjningsstöd och saknar insatser från Arbetsförmedlingen eller har aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Målsättningen är att ungdomarna ska komma närmare arbetsmarknaden eller studier fortsätter Åsa.

Var håller ni till?
Carina Lindberg, coach i Ung Bollnäs berättar att verksamheten håller till här på Lillgården. -Huset har hemtrevliga lokaler och det finns kök, större och mindre rum som är möblerade utifrån att det skall bedrivas verksamhet men samtidigt kännas ”hemma”. Miljön är viktig, säger Carina.
På Lillgården har det bedrivits ungdomsprojekt sedan 2009 och den hemlika miljön har varit viktig för ungdomarna. Många ungdomar har haft dåliga erfarenheter från skolan och har haft svårt för miljöer som påmint om skolan.

Hur hjälper ni till?
Personalen berättar att till Ung i Bollnäs kommer ungdomar som har olika behov och förutsättningar. Att ungdomarna får ett bra bemötande är viktigt. Om ungdom inte kommer eller hör av sig tar personal kontakt.

Inledningsvis kan studiebesök och/eller trepart (ungdomen, personal Ung i Bollnäs och exempelvis socialsekreterare) genomföras på Lillgården för information och start hos Ung i Bollnäs.

Personal som arbetar med kommunala aktivitetsansvaret finns på Navet, Gärdet. De träffar ungdomar mellan 16-20 år som av olika anledningar inte går i gymnasiet eller har tagit examen. Ungdomar erbjuds efter inledande samtal insatser som på sikt skall leda till att gymnasiestudierna slutförs. Här finns möjlighet till Ung i Bollnäs ”verktygslåda”, berättar Åsa Brolin.

Inom Ung i Bollnäs finns möjlighet till individuella träffar eller delta i gruppaktiviteter.

Det dagliga arbetet bygger på att skapa rutiner exempelvis börja med frukost, arbeta med något tema exempelvis vilka arbeten och studievägar finns, motivation, målsättning, plugga trafikteori. Olika studiebesök genomförs. Det finns möjlighet att träffa psykolog. Pedagogiskresurs finns några dagar i veckan för att på olika sätt kan stärka mot studier. Möjlighet att ha praktik på någon arbetsplats. Det är några exempel på vad som finns i Ung i Bollnäs ”verktygslåda” och används utifrån ungdomarnas behov.

Hur länge pågår projektet?
Projektet är finansierat av Europeiska socialfonden. Det nuvarande projektet tar slut sista juni i år – men förhoppningsvis får projektet fortsätta ytterligare ett år. Arbetet för ungdomar som riskera utanförskap behövs, avslutar Åsa.

Mer information finns i en broschyr om projektet Ung i Gävleborg-Bollnäs (.pdf)