Kulturnämndens kommitté för priser och stipendium har beslutat att följande pristagare utses för 2018:

Elitidrottspris – Pernilla Lindberg, 22.000kr
Föreningsledarpris – Torbjörn Svensk (Bollnäs Simsällskap) 15.000 kr
Årets förening – Rengsjö Hembygdsförening, 15.000 kr
Kulturpris – Kikki Danielsson, 8.000 kr och Lilian Sjölund, 8.000 kr
Kulturstipendium – Anna-Maria Jonsson, 22.000 kr

Pris och stipendieutdelningen sker i Colliniparken, lördag 16 juni klockan 12.00.

Bollnäs kommun har delat ut priser och stipendier inom kultursidan sedan 1986 och inom fritids/idrottssidan sedan 1991. Kulturnämndens kommitté för priser och stipendier i samråd med teknik- och fritidsnämnden utgör stipendiekommitté.

Åke ”Stan” Hasselgård-stipendiet

Hasselgårdsstipendiet – Felisia Westberg, 22.000kr

Stipendieutdelningen sker varje år i oktober i samband med Hasselgårdtributen som arrangeras av Bollnäs Jazz Club.

Hasselgårdsstipendiet beslutas av en särskilt utsedd stipendiekommittee som består av representanter från Bollnäs kommun Kulturenheten, Bollnäs Jazz Club, Bollnäs Kulturskola och Bollnäs folkhögskola. Stipendiet har delats ut sedan år 2000 och inrättades för att hedra minnet av jazzmusikern Åke ”Stan” Hasselgård, som växte upp i Bollnäs.