Mät- och kartgruppen på Bollnäs kommuns samhällsbyggnadskontor är ofta ”på språng”.
Men vad är det de mäter?

Mät- och kartgruppen ser till så att primärkartan är korrekt och då måste allt mätas på ett rätt sätt. Det är grunden för det övriga arbetet med kartor med mera. Mätning behövs också för planer av skilda slag, gamla och nya ledningar, för vägar, större byggnader, ny kantsten etc.

Det är ett arbete som kräver stor noggrannhet bland dem som arbetar direkt med mätningarna och sedermera med själva kartarbetet.
– Det är väldigt viktigt att vår primärkarta överensstämmer med verkligheten, förklarar Inge Pettersson som är mätingenjör på Samhällsbyggnadskontoret.

Gruppen arbetar också bland annat med nybyggnadskartor, kartproduktion på uppdrag, lägenhetsregister, adressregister, mätningsuppdrag.

Teuvo Mustonen och Peter Bernulf
Teuvo Mustonen och Peter Bernulf ansvarar för mätningarna blir korrekta.