Grundutbildning

I höst anordnar vi utbildning för dig som är intresserad av att veta mer om uppdraget som god man/förvaltare.

Datum:
2 december kl 15.30-18.30 i Peter Stormaresalen i Kulturhuset – sista anmälan den 29 november

Anmäl dig till overformyndare@bollnas.se

Vi bjuder på kaffe, te och en macka under utbildningstillfällena.

Nya digitala tjänster för ställföreträdare hos Försäkringskassan

En god man eller förvaltare kan ansöka om ersättning för sin huvudman via Mina sidor hos Försäkringskassan. Från januari går det också att beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden.

Ansöka om ersättning

De ersättningar som går att ansöka om digitalt som ställföreträdare är:

  • Ansökan om bostadstillägg
  • Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Ansökan om sjukersättning
  • Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter
  • Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

Beställa underlag inför årsredovisningen

Från januari 2022 kan en ställföreträdare beställa en årssammanställning digitalt via Mina sidor för sin huvudman. Underlaget innehåller samtliga utbetalningar Försäkringskassan gjort och vilken skatt de har dragit under föregående år.

Läs mer hos Försäkringskassan

Länk till nyhet: Digitala tjänster för ställföreträdare (forsakringskassan.se)

Har din huvudman rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten. Den enskildes bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om denne kan få bostadstillägg.

Innan du ansöker om bostadstillägg bör du göra en preliminär beräkning på Pensionsmyndighetens webbplats för att se om du kan ha rätt till bostadstillägg. Har du inte möjlighet att göra det kan du ringa kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Preliminär beräkning 

 Deklarationsombud

Den som ska deklarera för en annan persons räkning behöver vara deklarationsombud. För att bli det fyller du i Skatteverkets blankett SKV 4809. Detta behöver man göra oavsett om man är ställföreträdare eller inte och ska deklarera för en annan persons räkning.

Med Skatteverkets blankett SKV 4809 kan huvudmannen utse den gode mannen till deklarationsombud. Ett deklarationsombud kan deklarera för huvudmannen via e-tjänsten "Inkomstdeklaration 1" och får också läsrättigheter på e-tjänsten "Skattekonto". Uppdraget utförs därmed enklare och säkrare. Informationen som ges via e-tjänsterna är mer följsamma, informativa och aktuella. Har huvudmannen BankID själv så kan denne utse ett ombud direkt via e-tjänsten "Ombud och behörigheter". Man kan tidsbegränsa ombudstiden. Ombudet kan också själv logga in i Ombud och behörigheter och avsluta sin behörighet när som helst. 

För mer information kontakta Skatteverket eller gå in på deras hemsida Startsida | Skatteverket

Förstår din huvudman vad saken gäller och klarar av att skriva under själv så behöver personen inte ha ett deklarationsombud. 

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter