Nyhetsbrev december 2017

(innehåller: handikappersättning, gåvoförbud, arkivering, RFS)

Nyhetsbrev maj 2018

(innehåller: Nytt gällande kostnadsersättning, skatt och arbetsgivaravgift på arvode, GDPR, uppföljning av årsredovisning)

Nyhetsbrev november 2018

(innehåller: överförmyndarens roll - ställföreträdares agerande mot överförmyndaren,  nya arvodesprinciper, att tänka på vid skuldsanering, kvitton som underlag i redovisning, förtydligande av rutin vid övertagande av uppdrag, ny lag om telefonförsäljning, handkiappersättning ersätts av merkostnadsersättning, tips på insatser att söka)

Nyhetsbrev maj 2019

(innehåller: ny rutin – blanketten förenklad arbetsgivardeklaration skall bifogas årsräkningen, överförmyndarens kommentar i granskad redovisning, tips om jämkning av avgift för äldre och- handikappomsorg, bostadstillägg för pensionärer, tips på insatser att söka, omprövning av förvaltarskap)  

Nyhetsbrev november 2019

(innehåller: kostnadsersättning, arvode till ställföreträdare, överförmyndarens samtycke till åtgärd, tips om ny broschyr ”framtidsfullmakt, anhörigbehörighet, god man, förvaltare – vad gäller för mig”)

Nyhetsbrev maj 2020

(innehåller: meddela överförmyndaren om huvudman flyttar, utbetalning av arvode, överförmyndarspärr/dispositionsrätt på konton, vad ingår i just ditt uppdrag, skillnad mellan god man och förvaltare, exempel vad god man/förvaltare inte ska hjälpa till med, om hm avlider, vilka handlingar behöver stf spara och hur länge)

Bilaga till nyhetsbrev maj 2020 - information om överförmyndarspärrade konton

Nyhetsbrev oktober 2020

(innehåller: känsliga personuppgifter, post till huvudman, bevaka huvudmans rättigheter och skyldigheter, god mans agerande om huvudman saknar förmåga att betala räkningar, utbetalning av arvode, digital lönespecifikation, kostnadsersättning, digital årsredovisning)

Nyhetsbrev maj 2021

(innehåller: kompletteringar till redovisning, enkät, guldkant, legitimera dig som ställföreträdare, resedagbok, ställföreträdarutredningen)

Bilaga till nyhetsbrev maj 2021 - körjournal

Bilaga till nyhetsbrev maj 2021 - resultat av enkät

Nyhetsbrev oktober 2021

(innehåller: resejournal, fysiska besök hos huvudman, webutbildning Kronofogden, huvudman delägare i dödsbo, underrättelseskyldighet folkbokföring, rätt uppgifter till grund för bidrag, postkodlotteriet, uttagsansökan)

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter