För vissa åtgärder du utför för den enskildes räkning krävs enligt lag överförmyndarnämndens samtycke.
Som god man är du ett viktigt stöd för din huvudman.

Överförmyndarnämndens samtycke krävs vid: 

  • uttag av spärrade bankmedel
  • köp, försäljning, inteckning och uthyrning av fast egendom, tomträtt och bostadsrätt
  • vissa placeringar i försäkringar, aktier och utlåning
  • upptagande av lån, borgen eller andra skuldförbindelser för den enskildes räkning
  • drivande av rörelse
  • vissa åtgärder i samband med dödsboförvaltning, bodelning eller skifte; ett praktiskt viktigt fall är vid arv som tillfaller huvudmannen – under sådana förhållanden ska vanligtvis en arvskifteshandling upprättas och tillsammans med bouppteckningen sändas till överförmyndarnämnden för granskning och godkännande.

För ytterligare information kontakta överförmyndarenheten. 

Överförmyndarenheten

Besöksadress
Collinigatan 12
821 80 Bollnäs

Postadress
Bollnäs kommun
Överförmyndarenheten
821 80 Bollnäs

Telefontider:
måndag, tisdag, torsdag
10.00-12.00
fredag
11.00-12.00

Skicka e-post

0278-250 04

Fax: 0278-252 03

Blanketter