Bollnäs framtid är din

Just nu pågår ett viktigt arbete i Bollnäs kommun. Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till en ny fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad; en plan för hur vår kommun ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. Förslaget har under sommaren varit ute för samråd då alla medborgare haft möjlighet att tycka till om förslaget.  Nu arbetar Samhällsbyggnadskontoret med att sammanställa alla inkomna synpunkter innan förslaget ska ställas ut.

 

Vad är en översiktsplan?
Bollnäs kommun har en ambition om att ligga långt fram i strategiska frågor om hur Bollnäs ska utvecklas, bebyggas och bevaras i framtiden. För att kunna göra det har kommunen arbetat fram ett förslag på en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bollnäs stad. Förslaget ska ses som en bruttolista på alla platser vi planerar att utveckla framöver. Många förslag kan verka avlägsna och visionära medan andra förslag redan är på gång att genomföras. Och det är precis så det ska vara. Planen beskriver Bollnäs framtid ur ett helhetsperspektiv och alla kommunens förvaltningar har deltagit i arbetet. Förslaget har också godkänts av de folkvalda politikerna i Bollnäs kommun.

FÖP

Titta närmare på förslaget

pdfDitt Bollnäs 2030 - Fördjupad översiksplan709.17 KB (sammanfattning)

pdfDel 1 planeringsförutsättningar, vision och övergripande strategier1.34 MB
pdfDel 2 planförslag4.29 MB
pdfDel 3 konsekvenser och genomförande847.85 KB
pdfFöljebrev333.09 KB
pdfPlankarta2.03 MB (lågupplöst)
pdfPlankarta2.67 MB (högupplöst)

Kontaktperson
Projektledare
Erik Lundh, planarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
0278-252 26