• Bns1929
  • Madonnan
  • Museet invigning
  • Kentaur
  • Konsthall
  • Bnsstaden
  • Museitak
  • HoB
  • Frukt
  • Bnskarta

Madonnanvidvgen1Madonnanvidvgen2Madonnanvidvgen3

Madonnan vid Vågen av konstnären Diana Andersson

 

Titta på konst i Bollnäs!

Bollnäs blev stad 1942 - detta avspeglar sig i stadskärnan.
Utsmyckningar och konstnärliga alster kom in sent i stadsbilden i den unga staden. Först på 1960-talet började stadens styrelser, köpmän och privatpersoner att tillföra konstnärliga utsmyckningar. Idag finns ett 20-tal skulpturer, målningar och konstnärliga alster. De flesta är framtagna på privat initiativ och ofta skänkta till offentlig omvårdnad. Andra framtagna av landsting och kommun för att berika stadsmiljön.

Förutom den offentliga konsten som kan ses utomhus så finns museisamlingen i kulturkvarteret, med särskilda samlingar och rum över vissa konstnärskap som Mårten Andersson, Nils Blixt, Connie Dellkrantz och Fritiof Strandberg. Gå gärna på en konstvandring inomhus på Biblioteket, Kulturhuset och Museet.


Klicka på länkarna för att läsa mer den offentliga konsten:

Offentlig konst tillhörande Bollnäs kommun
Offentlig konst med andra ägare än Bollnäs kommun

Receptionen
konsthallen

Bollnäs museum & konsthall
Odengatan 17
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
0278-253 26