Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

En del offentliga lokaler är anmälningspliktiga och dessa har Samhällsbyggnadskontoret återkommande tillsyn vid:
- förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola och andra lokaler för undervisning. Läs mer här.
- bassängbad som upplåts till allmänheten eller använd av många människor. Läs mer här.

Dessutom har Samhällsbyggnadskontoret tillsyn över följande verksamheter:
- hotell, pensionat eller liknande lokal där allmänheten erbjuds tillfällig bostad. 
- idrottsanläggning, campinganläggning, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna åt allmänheten eller som annars nyttjas av många människor.
- lokaler för vård eller annat omhändertagande.
- samlingslokaler där många människor brukar samlas.

Har du som privatperson klagomål på hygien, städning, luftkvalitet eller liknande på någon av dessa verksamheter ska du i första hand vända dig direkt till verksamheten. Om inte det hjälper kontaktar du Samhällsbyggnadskontoret.

Kontakt:
Emy Thellenberg (telefontid 8.00-9.30)
Miranda Berg (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se