Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Det här är Bollnäs Kulturskola

Bollnäs Kulturskola finns i Kulturkvarteret och varje vecka deltar ca 1000 elever i enskild undervisning, 1500 elever i grundskolan och ca 500 elever är verksamma i olika ensembler. Totalt träffar Kulturskolan c:a 3000 elever.
För att få kallas kulturskola måste man tillhandahålla tre specifika kulturområden och i Bollnäs är det musik, drama och dans.

Kulturskolan har en omfattande orkesterverksamhet och medverkar i musikundervisningen på vissa av kommunens skolor. Kulturskolan ansvarar också för skolkulturutbudet.

2011 och 2012 blev Bollnäs utsedd till Årets kulturskolekommun av Lärarförbundet. Utmärkelsen Årets kulturskola tilldelades skolan 2005 då Svenska Musikrådet.

Sedan första juli 2006 är Bollnäs Kulturskola en del av Södra Hälsinglands Kulturskola, ett samverkansprojekt mellan musik- och kulturskolorna i OBS-regionen (Ovanåker, Bollnäs och Söderhamn).

Vem får spela i Kulturskolan?
För dig som går i årskurs 2

Du får gå i Kulturskolan från det år du går i grundskolans årskurs 2. Då undervisas du i rytmik och blockflöjt, så kallad FU, förberedandeundervisning.

För dig som går i årskurs 3 och uppåt
Från grundskolans årskurs 3 får du gå i Kulturskolans ämneskurser och kan då välja mellan fler instrument, till exempel:

Blockflöjt, tvärflöjt, oboe, fagott, klarinett, saxofon, trumpet, kornett,valthorn, trombon, baryton, tuba, fiol, altfiol, cello, kontrabas, elbas,gitarr, piano, dragspel, körsång, slagverk, teater, dans och nyckelharpa.

Om det är många sökande på vissa instrument kan det vara bra att välja ett instrument i andra hand. Är det väldigt många sökande till ett begränsat antal platser måste vi lotta vid intagningen.

Varje vår har Kulturskolan instrumentdemonstrationer, där elever tillsammans med sina föräldrar är välkomna att prova de instrument som vi tillhandahåller.

Sång, dans och drama
Innan man börjar ta sånglektioner är det bra om man har sjungit i en körtidigare. Därför ser vi gärna att du anmäler dig till körundervisning först. Från och med årskurs 7 kan du söka enskild undervisning i sång.

Dramagrupper finns i olika nivåer beroende på erfarenhet. Kör och dramakan kombineras med andra instrumentkurser. Övriga instrumentkurserkan kombineras i mån av kunskap och plats. För dig som är lite äldre och håller på med dans samt vill satsa lite mer såär Hälsinglands DansTeater något för dig. Kontakta oss för mer information.

Måste jag ha ett eget instrument?
Stråk- trä- och bleckblåsinstrument samt övningsplattor för slagverkuthyres i mån av tillgång av Kulturskolan i ett år (ev flera år). Kulturskolantar ut hyra för instrument med för närvarande 300 kr/termin och förövningsplattor 90 kr/termin. Avgiften för höstterminen betalas i oktoberoch avgiften för vårterminen i mars.

Ansvarsförbindelse
Om du hyr ett instrument av Kulturskolan förbinder du dig att se till attinstrumentet vårdas väl. Instrumentet ska återlämnas i oskadat skick närdu slutar vid Kulturskolan. Om instrumentet eller tillbehören försvinner, förstörs eller skadas förbinder du dig att ersätta instrumentet eller betala nödvändig reparation.

Hur mycket kostar det?
Från årskurs 2
Förberedande undervisning (FU) är kostnadsfri.

Från årskurs 3 och uppåt
Kulturskolan tar ut en administrativ avgift fr o m den första lektionen omför närvarande 350 kr/termin, för Suzukiundervisning 500 kr/termin.

Syskonrabatt: En familj betalar hela avgiften för det första och andrabarnet. Ingen avgift för syskon nr 3 osv. Avgiften för höstterminen betalas i oktober och avgiften för vårterminen i mars.

Väntelista
Du som står på väntelista sedan tidigare har förtur till undervisningen kommande läsår men också löpande under året.

Bildpublicering
Vi vill gärna visa upp och marknadsföra Kulturskolans verksamhet i olika sammanhang till exempel här på Kulturskolans webbsida. Godkännande av bildpublicering gör du på anmälningssidan eller i anmälningsblanketten som finns att få.

Övrigt
Viss del av Kulturskolans undervisning sker på skoltid i samråd med rektor.

Även om undervisningen är frivillig gäller det att försvara sin plats i Kulturskolan. Vid oanmäld frånvaro som upprepas, går platsen till enannan elev i vår kö. Kulturskolan vill att elever som rekommenderas attdelta i ensemblespel tar den chansen.Att spela tillsammans med andra är både roligt och inspirerande. Ensemblespelet är kostnadsfritt om du spelar eller sjunger i Kulturskolan. Föräldrar är alltid välkomna till lektionerna!

Vill du spela?
Skicka in din ansökan. Vi tar emot ansökningar löpande under året. 

Ansök till Kulturskolan

 

Vill du veta mer?
Har du frågor om Bollnäs kulturskola och om våra utbildningar är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Bollnäs kulturskola
0278-257 69
kulturskolan@bollnas.se

Dela på Facebook