Omstart ordbild Bollnas

ESF-projektet: Omstart! Bollnäs

Omstart! Gävleborg är ett projekt som finansieras via Europeiska socialfonden (ESF). Omstart! är ett pärlbandsprojekt till tidigare ESF- projektet Ung i Gävleborg.

Projektägare: Region Gävleborg
Projektperiod: 2019-06-01 – 2022-06-30

Delprojektet Omstart! Bollnäs kommer att ta fram metoder och arbetsformer som hjälper unga 15-24 år som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, till utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Delprojektet kommer även använda beprövade metoder som använts i ESF-projekt Ung i Gävleborg.

Samverkande parter i Omstart! Bollnäs är Bollnäs kommun; Arbetsmarknadsenheten och Individ- och familjeomsorgen samt Försäkringskassan.

Målgrupp för delprojektet i Bollnäs är unga 15-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd, omfattas av kommunala aktivitetsansvaret eller uppbär aktivitetsersättning.

För att ta fram metoder och arbetsformer kommer Omstart! Bollnäs att samarbeta med olika aktörer exempelvis civilsamhället, Bollnäs Folkhögskola. Projektet kommer använda beprövade metoder exempelvis PUB (praktisk utredning och bedömning) samt utveckla metoder såsom hälsofrämjande aktiviteter, sociala medier och motivationshöjande aktiviteter. Aktiviteterna kommer att präglas av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering.

 

Mer information:
Broschyr Omstart! Bollnäs
Omstart! Region Gävleborg


Hitta till oss:
Realskolegatan 9
821 31 Bollnäs 
Karta
 
Projektpersonal:
Enhetschef
Åsa Brolin
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Mob: 072-529 75 75
E-post: asa.brolin@bollnas.se
 
Arbetsmarknadskonsulent
Carina Lindberg 
Realskolegatan 9
Mob: 073-275 46 14
E-post: carina.lindberg@bollnas.se
 
Arbetsmarknadskonsulent
Lena Larsson
Realskolegatan 9
Mob: 070-365 16 02
E-post: lena.a.larsson@bollnas.se
 
Projektsamordnare
Emma Göllas
Tfn: 073-065 54 77
E-post: emma.gollas@bollnas.se
 
Verksamhetschef
Ewa Marianne Jonsson
Långgatan 26
Mob: 072-529 75 27
E-post: ewamarianne.jonsson@bollnas.se
 
Administratör
Maria Platzgummer
Långgatan 26
821 43 Bollnäs
Mob: 070-216 23 82
E-post: maria.platzgummer@bollnas.se

Enhetschef
Åsa Brolin

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
072-529 75 75

Projektmedarbetare
Carina Lindberg

Skicka e-post
073-275 46 14

EU flagga EurSocfond cmyk arial 700