Omstart ordbild Bollnas

ESF-projektet: Omstart! i Bollnäs

Under perioden juni - november 2019 pågår förberedelser inför starten av projektet Omstart! i Gävleborg. Bollnäs är en av nio kommuner i länet som deltar i projektet som ägs av Region Gävleborg. Samarbetspartner: Länets kommuner och Region Gävleborg samt ESF- Rådet i Norra Mellansverige.

Projektägare: Region Gävleborg
Projektperiod: 2019-06-01 – 2022-06-30

Delprojektet Omstart! i Bollnäs syftar till att ta fram metoder och arbetsformer som hjälper unga vuxna i åldern 15-24 år som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete, till utbildning eller närmare arbetsmarknaden. ESF- projektet Omstart! utgör en del i en långsiktig utvecklingsstrategi, som ett pärlbandsprojekt till tidigare ESF-projektet Ung i Gävleborg, vilket kan bidra till varaktiga och strukturella förändringar.

Samverkande parter är Arbetsmarknadsenheten (AME), Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA), Individ- och familjeomsorgen (IFO) Socialförvaltningen i Bollnäs Kommun och Försäkringskassan.

Målgrupp för delprojektet i Bollnäs är ungdomar 15-24 år som uppbär ekonomiskt bistånd, KAA samt unga vuxna som uppbär aktivitetsersättning.

Genom ett individanpassat arbetssätt sker aktiviteter som exempelvis:

  • Kontaktfrämjande arbetssätt och kartläggning
  • Socialfrukost och hälsofrämjande aktiviteter
  • Studiebesök och mötesplatser
  • Prova-på-studier
  • Praktik genom samverkan med civilsamhället

Aktiviteterna i delprojektet präglas av jämställdhet, tillgänglighet, icke-diskriminering.

Delprojektledare
Emma Göllas

Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Skicka e-post
073-065 54 77

Projektmedarbetare
Carina Lindberg

Skicka e-post
073-275 46 14

EU flagga EurSocfond cmyk arial 700