Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen längsmed Bollevägen i Bollnäs har kommit in i slutfasen.

Nu återstår det bara att asfaltera en topp på gång- och cykelvägen.

Gatuenheten kommer även att tillskapa en trafiksäkerhetsförbättrande åtgärd i form av en gångpassage i höjd med Linnégatan. Detta kommer innebära att oskyddade trafikanter enkelt och säkert kan ta sig från Linnégatan och över Bollevägen till den nya gång- och cykelvägen.

När sker arbetet?

Gatuenheten påbörjar arbetet under hösten 2018.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar angående detta projekt? Då är du välkommen att kontakta oss via mejl: gatuenheten@bollnas.se